Bli medlem nu!

. .
Hedesunda Musik- & Teaterförening Bli medlem! Nyheter

Partners

Föreningen bildades i november 2003 med flera syften, bl a att stimulera, stödja och öka intresset för musik, teater och andra kulturaktiviteter. Föreningen kommer att driva olika kulturprojekt inom Hedesundabygden såsom teateruppsättningar, barnteater, musikcaféverksamhet etc.
Det första projektet ”Lurberget” blir ett avstamp och kommer att engagera många.
* Enkelt medlemskap: 100 kr/år
* Familjemedlemskap: 200 kr/år

Sättes in på postgiro:
29 85 85-1

Ange Ditt namn och Din adress när Du betalar.

För Ditt medlemskap får Du tillgång till förhandstips om kommande evenemang samt i vissa fall även rabatt på biljettpriser.
[2007-11-02]:
Föreningen arrangerar Lurberget med uruppförande den 17/11 kl 19.00 i Hedesunda Kyrka. Fyra föreställningar snart slutsålda.

[2004-11-21]:
Musikcafé på Folkets Hus, Hedesunda.
Söndagen 21/11, kl 15.00. Inträde 80 :-
Det blir sång, musik, poesi, kaffe med dopp etc. Välkomna!

[2004-05-30]:
Sponsorer sökes till uppsättningen av Lurberget. Tag kontakt med Nils-Olov Öhlander.

Hedesunda Företagarförening
Hedesunda Församling
wow music production - media, musik, web
Skaparbyn, Hedesunda
Hedesundaprojektet
Hedesunda Sångare
Hedesunda Hembygdsförening

Kontaktpersoner Föreningen skall... Lurberget

Nils-Olov Öhlander
Ordförande

Övägen 39
810 40  HEDESUNDA
0291-440 03 (bost)
026-17 28 09 (arb)
nils-olov.ohlander@gavlegardarna.se                                          


Erik Wiklund
Sr
Delkompositör Lurberget

Åbrovägen 16
810 40  HEDESUNDA
0291-108 40 (bost)
0291-
47 10 71 (arb)
erik@wowmusic.se

 

...på ett musikaliskt, pedagogiskt och intressant sätt sprida kunskap om och känsla för Hedesundabygden, dess historia och bakgrund eller historiska och andra händelser, som har anknytning till bygden

...stimulera, stödja och öka intresset för musik-, teater och kulturaktiviteter

...verka för och bidraga till utvecklingen av nätverk inom
musik-, teater, och andra kulturområden samt vid behov samordna och arrangera musik-, teater- och andra kulturverksamheter.

"Lurberget - Berget som reste sig ur havet"

Ett beställningsverk av Hedesunda Musik- & Teaterförening.

Verket är en musikalisk berättelse om Hedesundabygdens födelse och utveckling – från istid till nutid.
Den första etappen heter ”Lurberget - berget som reste sig ur havet”.

Besök hemsidan...

webdesign: wow music production